Guriga
Ku Saabsan
Nidaamkeena
Sheekooyinka Jacaylka
Diimaha
Siyaasadda
Ciwaal/Ilmo
Qaamuusyo
Gabayo
Suugaanta
Taariikh
Xubinimo
Webmail
Contact Us
Shaqaallo
E-buuggaagta
Luuqadaha/Afafka
Sayniska
Buuggaagta Ganacsiga
Daawada
e-mail me



 

 

 

 

Saturday, June 26, 2010 10:38:22 PM written by Abdirazak Omar  

This is Dr. Badal Kariye's newest novel, and it is available for purchase from the Author House www.authorhouse.com

View Large Cover Image

The Genius Lover: We need Family

Dr. Badal Kariye, BA, BSIT, MA, MBA & PhD

  Format ISBN    
  Paperback (5x8) 9781449082093  
  Electronic Book (E-book Instructions) 9781449082109

The Chopped Love In My Heart Novel

ISBN: 978-4276-4448-0